Automatycznie zapisany szkic


Kursy oraz przygotowywania ratowników morskich
Ratownik morski to osoba uprawniona do wykonywania czynności ratowniczych nad wodą, przede wszystkim do organizowania i zapewniania pomocy osobom, które uległy wypadkowi nad wodą bądź którym grozi utrata życia bądź zdrowia. zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW Każde odnowienie starszego ratownika musi przejścia szkolenia i kursu zaawansowanego z zakresu obsługi sprzętu ratowniczego oraz ratownictwa wodnego. Program kursu ratownika zaawansowanego skupia wiedzę z obszaru budowy, konserwacji zaopatrzenia i sprzętu ratunkowego łodzi ratunkowych. Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW dostarcza wiedzy i sprawności z zakresu posługiwania się sygnałami i zasad udzielania pierwszej pomocy. Starszy ratownik morski potrzebuje być porządnym pływakiem i cieszyć się dobrym zdrowiem, gdyż praca ratownika jest bardzo wymagająca. Ratownicy muszą przedstawiać świadectwo zdrowia i zaświadczenie o przeprowadzeniu badań psychologicznych. Wymuszane są dodatkowo dwa patenty lub certyfikaty. Przykładowo patent pływacki wymaga ciągłego szkolenia, aby zostać ratownikiem.

Kursy oraz przygotowywania ratowników morskichRatownik morski to osoba uprawniona do wykonywania czynności ratowniczych nad wodą, przede wszystkim do organizowania i zapewniania pomocy osobom, które uległy wypadkowi nad wodą bądź którym grozi utrata życia bądź zdrowia. zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW Każde odnowienie starszego ratownika musi przejścia szkolenia i kursu zaawansowanego z zakresu obsługi sprzętu ratowniczego oraz…

Kursy oraz przygotowywania ratowników morskichRatownik morski to osoba uprawniona do wykonywania czynności ratowniczych nad wodą, przede wszystkim do organizowania i zapewniania pomocy osobom, które uległy wypadkowi nad wodą bądź którym grozi utrata życia bądź zdrowia. zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW Każde odnowienie starszego ratownika musi przejścia szkolenia i kursu zaawansowanego z zakresu obsługi sprzętu ratowniczego oraz…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.